Verdens ældste type marmor er genmonteret på Kong Christian X.

I 1952 blev Rytterstatuen af Kong Christian X indviet på Axeltorv og efter 70 år i centrum for fejringer, arrangementer, vind og vejr påvirkning på torvet var det nødvendigt at restaurere kunstværket. 


Da Rytterstatuen blev sendt til restaurering i 2022 var det med et ønske om at kunne bevare kunstværkets originalitet og sikre at statuen fortsat kan stå på Axeltorv mange år endnu. Derfor skulle restaureringen ske så nænsomt som muligt. I maj kom Kong Christian tilbage til torvet renset og behandlet med en særlig voks, hvor patinaen stadigvæk er tilstede som et bevis på de mange års historie.  


Nu er genmonteringen af de originale marmorplader på soklen påbegyndt. Marmorpladerne er af grønlandsk marmor, en type marmor der ikke længere brydes. Da pladerne blev sendt på værksted bar de tydeligt præg af deres alder. Stenene havde en del skader, revner samt tydelige og dybe misfarvninger, som blandt andet er opstået grundet korrosionsprodukterne, som stammer fra bronzeskulpturen – korrison er en uønsket kemisk nedbrydning af blandt andet bjergarter. De sidder ind i marmoret og fremstår både som grønlig og brunlige kobbersalte. Det yderligt liggende har været muligt at fjerne, mens der naturligt er rester af det der sidder dybere i marmoret og af det der har de kemisk stærkeste forbindelser. En af vanskelighederne ved at fjerne misfarvningen fuldstændigt er at marmoret ikke er modstandskraftig overfor stræk kemi.

En særlig og omfattende proces 

Afrensningen af marmoret har krævet en helt særlig proces – det man kalder ”lerkompres”. Her bliver bentonitler udrørt i vand med 2,5% svag kemi, der reagerer med kobbersaltene i marmoret, der sætter sig i leret. Efter virkningstid på to-tre døgn fjernes leret, og der spules med rent vand. Behandlingen gentages til der ikke opnås yderligere effekt.

Sluttelig er der udført en let slibning af overfladen for at gøre marmoret lidt mere tæt og modstandskraftig. Jo tættere overflade er jo mindre modtagelig, bliver den for vand og smuds. Da pladerne ankom til værkstedet, var marmoret relativ åben i overfladen.

Det skal bemærkes at bronzeskulpturen har fået en overfladebehandling med voks, der nedsætter korrosionshastigheden og dermed udvaskning af kobbersaltene og deres misfarvning af marmoret.
Marmorpladerne inden de blev renset. 

Den sidste finish venter forude 

Selvom pladerne nu har gennemgået en grundig restaurering og er genmonteret på soklen, så er arbejdet endnu ikke helt færdigt. Stenkonservator Marianne Petersen fra Akanthus lægger vejen forbi Axeltorv for at retouchere på de sammenlimede plader og udbedret visse skår i fodstykket, så godt det nu kan lade sig gøre på de originale plader.

Pladerne er genmonteret af Mikkel Krøyer fra Krøyer Stenhuggeri. Han har blandt andet stået for at afmontere og montere 134 tons marmorplader på Salys rytterstatue, der står på Amalienborg Slotsplads. Mikkel Krøyer afmonterede også marmorpladerne på Rytterstatuen og nummererede dem alle, så de atter kunne monteres på deres oprindelige plads.

Foto: Mikkel Krøyer fra Krøyers Stenhuggeri er i gang med at genmontere de originale marmorplader Mikkel Krøyer fra Krøyers Stenhuggeri er i gang med at genmontere de originale marmorplader