Forbindelse mellem by, havn og Hestehovedet

I dag er by, havn og Hestehoved afkoblede fra hinanden, og besøgende oplever ikke en naturlig forbindelse imellem områderne. Vi vil etablere en ny fysisk forbindelse mellem Hestehove­det og byen. For eksempel gennem oplevelser og skiltning for gående, løbende, cyklende og bilister.

Vejen mod Hestehoved
På vej mod Hestehoved