Rekreative faciliteter på Hestehovedet

Vi vil arbejde med etablering af rekreative faciliteter på Heste­hovedet, som styrker naturoplevelsen, brugen af området og fjordens muligheder. Faciliteterne skal være tilgængelige og brugbare for både lokale og turister.

Herunder kan du læse om de projekter, som der er igang på Hestehovedet. 

I sammenhæng med Strandtorvet etableres en legeplads. Strandtorvet er nyt opholdsrum ved Hestehoved Strand, der blev etableret i 2019. Torvet er anlagt som et trædæk med opholdsmøbler af egetræssveller, der giver mulighed for, at man kan sidde og nyde udsigten ud over fjorden med badebroen i forgrunden. Torvet er indrammet med plantebede med fjordens planter, der skaber læ og trækker naturen tættere på.

Legepladsen opføres som en temalegeplads, der via unikke legeredskaber fortæller om naturen og livet i Nakskov Fjord.

Legepladsen indeholder et større legeområde med en sælmor og hendes unge som to store figurer, man kan kravle op på, gå ind i og rutsje ud af. Ved sælerne placeres stammer i et bølget mønster, som er inspireret af vandets bølger. Inden i sælerne males illustrationer af dyr, der kan findes i fjorden, som man kan gå på opdagelse i. Herudover etableres et mindre legeområde med en klatrenetbane formet som en sildestime og et gyngestativ.

Legepladsen opføres i forlængelse af Strandtorvet. Det større legeområde med sælerne placeres tættest på Strandtorvet ud mod stranden og det lille legeområde med sildene og gyngestativet placeres mere tilbagetrukket på plænen.

Legepladsen etableres på et faldunderlag af faldsand, der minder om strandens sand. Igennem områderne etableres en træboardwalk som en forlængelse af Strandtorvets torvegulv, og som skaber en handicapvenlig adgangsvej gennem legeområderne.

Projektet er finansieret af Nakskov 2030 og LAG.

Illustration af sæler på legeplads

Her ses en illustration af de to sæler, som placeres på legepladsen. Illustration: MONSTRUM 

Legepladsen blev indviet i sommeren 2021 

Foto: Borgmester Holger Schou Rasmussen klipper snoren

Tæt på lystbådehavnens vestlige del ved sejlklubben etableres en kriblekrablebro. Broen opføres med en krabbeplatform, hvorfra børnene kan fiske efter krabber og andre smådyr, samt en flydeponton med anløbsmulighed for kajakker.

Broen vil samtidig fungere som en attraktiv promenade udover vandet, hvor man få tage tørskoet gåtur på vandet eller tage ophold og nyde ud over fjorden og den sejlende trafik til og fra Nakskov.

Broen udformes med en rampe til land, som den kan benyttes af personer med handicap.

Broen etableres i sammenhæng med et infopunkt for Naturpark Nakskov Fjord, som opføres under Naturlandet Lolland Falster, der er et tværkommunalt samarbejdsprojekt mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner.

Infopunktet placeres med udsigt til Nakskov Fjord i en åbning i det eksisterende beplantning.

Huset er delt i en udstillingsdel med information om fjordens natur og muligheder, samt en overdækket pavillon, der kan anvendes til madpakkerum for hverdagsudflugter og udendørs klasselokale til skoleundervisningen.

Fra huset er der via en trappe udgang til kriblekrablebroen, hvor man kan komme helt tæt på det liv i fjorden, som man kan læse og lære om i infopunktet.

Broen forventes at stå klar til krabbefiskeri til foråret 2022.

Projektet er finansieret af Nakskov 2030, Friluftsrådet og Nordea-fonden.

 

Foto: Illustration af projektet med kriblekrablebroen Illustration af projeketet. 

Første etape af en solnedgangstrappe blev i 2019 etableret på den eksisterende bakke ved restauranten Fjorden.

Solnedgangstrappen er etableret som et trædæk på toppen af bakken og nogle trin ned ad skråningen. På dæk og trappe er der placeret egetræssveller til bænke, hvor man kan sidde og nyde solnedgangen og udsigten ud over fjorden.

Solnedgangstrappen er blevet forlænget

Nakskov 2030 har forlænget den eksisterende solnedgangstrappe, så den når hele vejen ned af den eksisterende skråning, og kobler sig på stien der går ud til Kuddeholm. Udvidelsen af trappen er udført i samme stil og udformning som den første del af solnedgangstrappen.

  Solnedgangstrappen på Hestehoved

Solnedgangstrappen på Hestehoved inden forlængelse. 

BADEBROEN LUKKES FRA MANDAG D. 31/1. LÆS MERE HER

Mange års brug og skiftende påvirkninger fra vind og vejr har det sat sine spor på den snart 30 årgamle badebro. Derfor trænger broen til en gennemgribende renovering, så borgere og besøgende i Nakskov kan få glæde af den mange år frem.

Arbejdet er i gang 

Arbejdet på badebroen er allerede godt i gang på Hestehovedet og til december skal broen være færdigrenoveret og saunaen stå klar til brug.  I uge 38 startede renoveringen af badebroen på Hestehovedet startet. Park og Vejs tømrere begyndte arbejdet med at udskifte de gamle kryds på broen. I uge 39 stod TP Smede og Marineservice for at slå pæle i til en udvidelse af brohovedet, så der bliver plads til både omklædning og sauna for enden af broen. Herudover vil det eksisterende træværk blive udskiftet, så broen kan holde mange år frem i tiden. Til tømrearbejdet på den øvre del af broen får vi assistance fra tømrevirksomheden SV. Iversen.  

Hvad sker der med broen og saunaen?

Projektet har udviklet sig undervejs i processen. Det skyldes blandt andet brugerinddragelse, som har resulteret i en række ønsker. Nogle af de ønsker, har vi indarbejdet i projektet.  

Saunaen indrettes i det eksisterende hus på badebroen. Saunaen vil kunne rumme ca. 12 personer. Saunaen skal understøtte den vinterbadeaktivitet, der allerede er i området, og give den et løft, så flere får lyst til at trodse kuldegraderne og springe i vandet fra badebroen på Hestehovedet året rundt.   

Der bygges nye og større omklædningsfaciliteter ved siden af det eksisterende badehus. De nye omklædningsrum indrettes i et nyt hus og bliver dobbelt så store som de nuværende faciliteter. Højden vil forblive den samme. Gulvhøjden vil blive en smule lavere med tre trin ned til et plateau, som sikrer et godt miljø foran omklædningen, hvor der vil være læ for nordvestenvind og solen står på, når den skinner. Der er taget højde for vandstanden i Nakskov fjord. 

Illustration af omklædning

Broen renoveres og hele brodækket udskiftes med egetræsplanker. Brohovedet bliver udvidet til dobbelt størrelse, hvor der vil blive etableret flere bænke, der skaber øget mulighed for ophold. Forenden af badebroen laves en stor opholdstrappe, hvor det er muligt at slå sig ned og nyde den smukke udsigt over fjorden.

Dialogen med badebroens brugere og de lokale foreninger har vist et ønske om mere plads og opholdsmulighed for enden af badebroen. Der arbejdes på et forslag om at udvide platformen for enden af badebroen med en opholdstrappe ned til vandet, hvor man kan tage ophold og nyde aftensolen.

Illustration af solnedgangstrappe Arkitektvirksomheden By og Landskab har stået for skitsering og projektering af projektet i dialog med badebroens brugere.  

 

Projektet er finansieret gennem Realdanias Underværker, Nordea-fonden og Nakskov 2030.  

Illustration af omklædning og sauna

Illustrationer af By og Landskab