Rekreative faciliteter på Hestehovedet

Vi vil arbejde med etablering af rekreative faciliteter på Heste­hovedet, som styrker naturoplevelsen, brugen af området og fjordens muligheder. Faciliteterne skal være tilgængelige og brugbare for både lokale og turister.

Herunder kan du læse om de projekter, som der er igang på Hestehovedet. 

I sammenhæng med Strandtorvet er der blevet etableret en legeplads. Strandtorvet er nyere opholdsrum ved Hestehovedet Strand, der blev etableret i 2019. Torvet er anlagt som et trædæk med opholdsmøbler af egetræssveller, der giver mulighed for, at man kan sidde og nyde udsigten ud over fjorden med badebroen i forgrunden. Torvet er indrammet med plantebede med fjordens planter, der skaber læ og trækker naturen tættere på.

Legepladsen er opført som en temalegeplads, der via unikke legeredskaber fortæller om naturen og livet i Nakskov Fjord.

Børn leger på legepladsen i solskin på Hestehovedet

Legende børn har det sjovt på sællegepladen - Foto: MONSTRUM

Legepladsen indeholder et større legeområde med en sælmor og hendes unge som to store figurer, man kan kravle op på, gå ind i og rutsje ud af. Ved sælerne finder du stammer i et bølget mønster, som er inspireret af vandets bølger. Inden i sælerne er der malet illustrationer af dyr, der kan findes i fjorden, som man kan gå på opdagelse i. Herudover er der etableret et mindre legeområde med en klatrenetbane formet som en sildestime og et gyngestativ.

Legepladsen er etableret på et faldunderlag af faldsand, der minder om strandens sand. Igennem områderne kan du bevæge dig på en træboardwalk som en forlængelse af Strandtorvets torvegulv, og som skaber en handicapvenlig adgangsvej gennem legeområderne.

Projektet er finansieret af Nakskov 2030 og LAG.

Aftenfoto af de to sæler på Hestehovedet, som er oplyst af lamper.

Når mørket falder på er der stadigvæk mulighed for leg, da legepladsen er oplyst. Foto: MONSTRUM 

Legepladsen blev indviet i sommeren 2021. Her ses borgmester Holger Schou Rasmussen klippe den røde snor. 

Foto: Borgmester Holger Schou Rasmussen klipper snoren

Tæt på lystbådehavnens vestlige del ved sejlklubben er der blevet etableret en kriblekrablebro. Broen er opført med en krabbeplatform, hvorfra børnene kan fiske efter krabber og andre smådyr, samt en flydeponton med anløbsmulighed for kajakker.

Broen fungerer som en attraktiv promenade udover vandet, hvor man få en tørskoet gåtur på vandet eller tage ophold og nyde ud over fjorden og den sejlende trafik til og fra Nakskov.

Broen er udformet med en rampe til land, som den kan benyttes af personer med handicap.

Broen er etableret i sammenhæng med infopunktet for Naturpark Nakskov Fjord, som er opført under Naturlandet Lolland Falster.

Infopunktet placeres med udsigt til Nakskov Fjord i en åbning i det eksisterende beplantning.

Huset er delt i en udstillingsdel med information om fjordens natur og muligheder, samt en overdækket pavillon, der kan anvendes til madpakkerum for hverdagsudflugter og udendørs klasselokale til skoleundervisningen.

Fra huset er der via en trappe udgang til kriblekrablebroen, hvor man kan komme helt tæt på det liv i fjorden, som man kan læse og lære om i infopunktet.

Broen blev indviet i juni 2022

Projektet er finansieret af Nakskov 2030, Friluftsrådet og Nordea-fonden.

 

Tag ophold på solnedgangstrappen og nyd udsigten 

Når du lægger vejen forbi Hestehovedet er det en oplagt mulighed at tage et lille hvil på solnedgangstrappen på bakken. Her kan du tage plads og nyde udsigten over Fjorden måske til en af de mange smukke solop- og nedgange. Solnedgangstrappen er også en oplagt location til særlige arrangementer, hvor Fjorden skal være en flot baggrundskulisse. For eksempel har der været opera i forbindelse med Lolland Opera Festival. 

Hvordan blev solnedgangstrappen til 

Første etape af en solnedgangstrappe blev i 2019 etableret på den eksisterende bakke ved restauranten Fjorden. Nakskov 2030 har siden forlænget trappen, så der er flere, der har mulighed for at tage ophold. Solnedgangstrappen går i dag hele vejen ned af den eksisterende skråning og kobler sig på stien der går ud til Kuddeholm. 

 

  Solnedgangstrappen på Hestehoved

Solnedgangstrappen på Hestehovedet.

Mange års brug og skiftende påvirkninger fra vind og vejr har det sat sine spor på den snart 30 årgamle badebro. Derfor trængte broen til en gennemgribende renovering, så borgere og besøgende i Nakskov fortsat kan få glæde af den mange år frem.

Hvad er der sket med broen og saunaen?

Broen er blevet renoveret og hele brodækket er blevet udskiftet med egetræsplanker. Brohovedet er blevet udvidet til dobbelt størrelse, hvor der nu er etableret flere bænke, der skaber øget mulighed for ophold. Forenden af badebroen er det lavet en stor opholdstrappe, hvor det er muligt at slå sig ned og nyde den smukke udsigt over fjorden.

Der er indrettet en saunaen i det eksisterende hus på badebroen, som tidligere har været brugt som omklædningsfaciliteter. Saunaen kan rumme ca. 12 personer. Saunaen skal understøtte den vinterbadeaktivitet, der allerede er i området, og give den et løft, så flere får lyst til at trodse kuldegraderne og springe i vandet fra badebroen på Hestehovedet året rundt.   

Der er blevet bygget nye og større omklædningsfaciliteter ved siden af saunaen. De nye omklædningsrum er indrettet i et nyt hus, som har sikret dobbelt så store omklædningsfaciliteter sammenlignet med de forhenværende.

 

 

Illustration af solnedgangstrappe Arkitektvirksomheden By og Landskab har stået for skitsering og projektering af projektet i dialog med badebroens brugere.  

Projektet er finansieret gennem Realdanias Underværker, Nordea-fonden og Nakskov 2030.