Vejlegade 4

Bygningens historie 

Vejlegade 4 har gennem tiden haft forskellige funktioner. Ejendommen har nok oprindeligt være beboelse, men har derudover også rummet en syforretning af flere omgange først Bernina Sycenter og siden Sy og Strikkecentret. I 00’erne holdt frivillighedsformidlingen Kontakten til i Vejlegade 4, hvor ca. 80 frivillige kræfter var tilknyttet og bistod opgaver som besøgsordning, enesamtaler med ensomme, mandegruppe mv Senest har underetagen været hjem for en af byens tandteknikere. 

Formål med istandsættelsen

Med istandsættelsen skulle Vejlegade 4 bringes tilbage til sit oprindelige udseende. Ud over at renovere murværk og skifte vinduer, skulle der i stueetagen ske en større omdannelse, så den på ydersiden er gjort klar til beboelse til den dag, hvor der ikke længere skal være tandtekniker i ejendommen. 

Istandsættelsen er helt i tråd med de muligheder, der er kommet med lokalplanen for Nakskov Bymidte, der blev vedtaget i efteråret 2021. Som i alle andre købstæder er handelslivet i Nakskov under forandring, og handelen koncentreres i områderne omkring Axeltorv, Søndergade og Nygade. Derfor er det nu muligt at omdanne butiksfacaderne i Vejlegade til beboelse – et udseende mange oprindeligt har haft.

Før istandsættelsen 

Vejlegade 4 er en toetagers grundmuret byejendom fra 1894. Bygningen er sammenbygget med Vejlegade 6 og ligger på hjørnet af Køllestræde, der forbinder Vejlegade med Kirkepladsen. Ejendommens hjørneplacering giver den en væsentlig plads i bybilledet, da den markerer indgangen til strædet.

Underetagen på Vejlegade 4 er blevet indrettet som historien fortæller til butikslokale, hvor den oprindelige refend fugning (en rendelignende indskæring i blank eller pudset mur) er blevet fjernet. I stedet findes et lavt tredelt butiksbånd.

Istandsættelsen

Bygningen er blevet afrenset, og der er udført pudsreparationer på 1. sal. Den oprindelige kordongesims (vandret, profileret bånd af natursten eller mursten på en facade, der for det meste opdeler facaden i en underfacade og en overfacade) er blevet genetableret på facaden mod Vejlegade. Vinduesåbninger er blevet genskabt ved at lave nyt murværk og sålbænke. Til sidst er muren endeligt oppudset med refendfugning, som er en teknik, der skal imitere en natursten.

Alle vinduer og døre i gadefacaderne mod Vejlegade og Køllestræde er blevet udskiftet. I stueetagen er isat nye koblede to- og trefags korspostvinduer (en variant af dannebrogsvinduet) i de nye murhuller.

På 1. sal er vinduerne udskiftet til nye koblede korspostvinduer. Hoveddøren er placeret i den skrå hjørneafskæring, idet denne placering passer med bygningens nuværende indretning

Facaden er malet i en lys umbra, som understøtter bygningens udtryk og stilperiodens intention. Vinduerne er malet i en klassisk mørk brun (brændt umbra) træværkskulør.

Det er lykkes at genoprette den oprindelige facadetakt som sammen med farvesætningen indpasser bygningen i det samlede gadebillede. 

Kildehenvisninger 

Overstående er udarbejdet med brug af følgende kilder: 

E + N Arkitektur A/S

Kontakten i Nakskov er lukket | folketidende.dk

Microsoft Word - Ordforklaringer.doc (bygningsbevaring.dk)

 

Videopræsentation af Vejlegade 4