Eventpulje

Her kan du søge om støtte til et event med støtte fra Nakskov 2030's Eventpulje.

Nakskov 2030's Eventpulje giver økonomisk støtte til events i Nakskov. Eventpuljen medvirker til realisering af events og initiativer, som har mærkbar og synlig effekt i forhold til Nakskov 2030s vision som er ”Visionen er en langsigtet positiv udvikling af Nakskov med turisme som løftestang. Nakskov skal være en levende og attraktiv by for både borgere, besøgende og erhvervsdrivende og en stærk hovedby, der skaber vækst og udvikling til gavn for hele Lolland.”

Eventpuljen kan give bidrag til initiativer og events inden for Havneområdet, bymidten samt Hestehovedet.

Nakskov 2030's Eventpulje er en indsats under initiativet Nakskov 2030, der skal sende Nakskov godt ind i fremtiden. Bag initiativet står et partnerskab bestående af Lolland Kommune, A.P. Møller Fonden og Foreningen Realdania.

Eventpuljens opdeling

Nye initiativer og events.

Eventpuljen består af to dele En del er reserveret nye initiativer og events. Støtten gives til initiativer, der giver et synligt aftryk på Nakskovs byliv. Initiativer som foregår i samarbejde mellem aktører fra forskellige sektorer og/eller interessentgrupper prioriteres.

Strategiske events

En anden del er reserveret til strategiske events. Strategiske events er reason-to-go for gæster uden for Nakskov og som vil være med til at skabe en fortælling om, at Nakskov har events der gør Nakskov attraktiv for alle, der vil bo, arbejde og besøge Nakskov. Tilskud til strategiske events udbydes via såkaldte calls til foreninger, frivillige og virksomheder. Et eksempel er aktiviteterne der foregik forbindelse med skoleskibets 90 års fødselsdag i 2023, de modtog støtte fra Nakskov 2030's Eventpulje efter et strategisk call. Det kan for eksempel også være i forbindelse med åbningen af den renoverede Havnebygning. Det kan også være til events som er målrettet for eksempel unge eller børn. Tilskud til strategiske events udbydes via såkaldte calls til foreninger, frivillige og virksomheder.

Nakskov 2030 udbyder et call med et tema til strategiske calls. Ansøgere fremsender derefter forslag til event (projekter), som understøtter det aktuelle tema. Ansøgningen vedlægges budget, som indeholder ønsket tilskud fra Eventpuljen.

Generelt om events

Støtteprocenter mv. vil fremgå af vilkårene i forbindelse med de enkelte calls.

Ansøgninger på støtte behandles af Byforum Nakskov, der holder møder 2-4 gange om året. Ansøgninger godkendes endeligt af Realdanias direktion. Du kan læse mere i retningslinjerne og vejledningen til ansøgningsskemaet