Eventpulje

Her kan du søge om støtte til et event med støtte fra Nakskov 2030's Eventpulje.

Nakskov 2030's Eventpulje giver økonomisk støtte til events i Nakskov. Eventpuljen medvirker til realisering af events og initiativer, som har mærkbar og synlig effekt i forhold til Nakskov 2030s vision som er ”Visionen er en langsigtet positiv udvikling af Nakskov med turisme som løftestang. Nakskov skal være en levende og attraktiv by for både borgere, besøgende og erhvervsdrivende og en stærk hovedby, der skaber vækst og udvikling til gavn for hele Lolland.”

Eventpuljen kan give bidrag til initiativer og events inden for Havneområdet, bymidten samt Hestehovedet.

Nakskov 2030's Eventpulje er en indsats under initiativet Nakskov 2030, der skal sende Nakskov godt ind i fremtiden. Bag initiativet står et partnerskab bestående af Lolland Kommune, A.P. Møller Fonden og Foreningen Realdania.

Eventpuljens opdeling

Nye initiativer og events.

Eventpuljen består af to dele En del er reserveret nye initiativer og events. Støtten gives til initiativer, der giver et synligt aftryk på Nakskovs byliv. Initiativer som foregår i samarbejde mellem aktører fra forskellige sektorer og/eller interessentgrupper prioriteres.

Strategiske events

En anden del er reserveret til strategiske events. Strategiske events er reason-to-go for gæster uden for Nakskov og som vil være med til at skabe en fortælling om, at Nakskov har events der gør Nakskov attraktiv for alle, der vil bo, arbejde og besøge Nakskov. Tilskud til strategiske events udbydes via såkaldte calls til foreninger, frivillige og virksomheder. Det kan for eksempel være til events i forbindelse med skoleskibets 90 års fødselsdag og forventeligt besøg i Nakskov i 2022 eller i forbindelse med åbningen af den renoverede Havnebygning eller i forbindelse med åbningen af det renoverede Axeltorv. Det kan også være til events som er målrettet for eksempel unge eller børn. Tilskud til strategiske events udbydes via såkaldte calls til foreninger, frivillige og virksomheder.

Nakskov 2030 udbyder et call med et tema til strategiske calls. Ansøgere fremsender derefter forslag til event (projekter), som understøtter det aktuelle tema. Ansøgningen vedlægges budget, som indeholder ønsket tilskud fra Eventpuljen.

Generelt om events

Støtteprocenter mv. vil fremgå af vilkårene i forbindelse med de enkelte calls.

Ansøgninger på støtte behandles af Byforum Nakskov, der holder møder 2-4 gange om året. Ansøgninger godkendes endeligt af Realdanias direktion. Du kan læse mere i retningslinjerne og vejledningen til ansøgningsskemaet

Strategiske events i 2023

1. Event i fjorden

Nakskov Fjord er Danmarks ø-rigeste fjord. Fjorden er karakteriseret ved sit lave og rolige vand, sin beskyttede beliggenhed, uberørte natur og som stedet, der sommer efter sommer kan prale af at have noget af Danmarks varmeste badevand. Nakskov Fjord dækker et område på omkring 55 km². Ude på fjorden er der året rundt muligheder for spændende naturoplevelser.

En tur på eller omkring fjorden er en stor oplevelse. Du kan opleve den ene flotte udsigt efter den anden. Fjorden har også et unikt kulturmiljø og flere nationale seværdigheder. Postbåden giver muligheder for at opleve området fra vandsiden. 

Nakskov er gammel købstad og levende industriby. Med Nakskovs forbindelse til fjorden, den stigende interesse for bæredygtig turisme og den nye tætte forbindelse til Tyskland via Femern-forbindelsen, får Nakskov samtidig nogle helt nye muligheder. De muligheder skal have en håndsrækning. Derfor vil Nakskov 2030 støtte et event som strækker sig over flere dage med Nakskov Fjord som omdrejningspunkt og som henvender sig til følgende målgrupper:

  • Unge 
  • Børnefamilier
  • Voksne par

Nakskov Fjord er et historisk naturområde, med masser af sagn, fortællinger og erhvervshistorie, fra en fjern fortid i Danmarks historien og frem til nutiden. Eventet skal være med til at udbrede kendskabet til livet i, omkring og på Fjorden, for et større publikum.

Eventet kan med fordel indeholde indsatser såsom:

  • Børn og unge – aktiviteter, læring og underholdning for børn og unge
  • Underholdning i bred forstand.
  • Friluftsliv – vandreture, jagt, fiskeri, sejlture, harpunjagt, snorkelture.
  • Kulinariske oplevelser – lokale råvarer, langbordsmiddag, 
  • Sport – herunder vandsport sejlads, SUB, Kitesurfing, kajak, triatlon, løb, Open Water svømning osv.

Aktiviteterne skal ske i et samspil, hvor det er med til, at give publikum/gæster en helhedsoplevelse af livet på Fjorden og i samspillet med Nakskov by og erhvervslivet i området.  Eventet skal tage udgangspunkt i Fjorden men sikre sammenhæng til byen og Havnen.

Bemærk: Ansøgningsfristen er 15. marts 2023

2. Event i forbindelse med Skoleskibet Danmarks 90-års jubilæum i Nakskov

Skoleskibet Danmark blev søsat fra Nakskov Skibsværft i 1933. Skibet blev bygget med det formål at uddanne søfolk til den danske handelsflåde og har altid været i brug som skoleskib. Det er bygget som 3-mastet fuldrigger, da denne type rig blev anset som den mest komplekse og mest krævende rig, som ville kunne holde flest hænder beskæftiget.

Der er i dag plads til 80 elever om bord, fordelt på 2 banjer, der under togtet uddannes til ubefarne skibsassistenter. Derudover er der 15 besætningsmedlemmer med på hvert togt, som også varetager den daglige undervisning. Skoleskibet Danmark og Skoleskibet Georg Stage er de to eneste tilbageværende danske skoleskibe i drift.

Til sommer er det således 90 år siden, at Skoleskibet Danmark blev søsat fra Nakskov Skibsværft. Skoleskibet Danmark har en helt særlig betydning for Lolland og ikke mindst for Nakskov. Skibet er stadig den dag i dag genstand for stor interesse, og det er altid en fornøjelse, når det kommer på besøg. Skoleskibet besøger Nakskov den 21. juni til 25. juni. Nakskov 2030 ønsker at modtage ansøgninger på events i forbindelse med skoleskibets besøg i perioden fra den 22. juni til den 24. juni.

Ansøgninger skal henvende sig bredt og understøtte en folkefest til ære for skoleskibets besøg.

Bemærk: Ansøgningsfristen er 15. marts 2023

3. Event i forbindelse med indvielsen af Axeltorv

Axeltorv er et af Nakskovs helt centrale byrum. Torvet er i sin struktur og form usædvanligt velbevaret og den nuværende udformning er stort set uændret siden middelalderen. Torvet har gode forudsætninger for at fungere som et naturligt mødested for byens borgere og turister i gågadens vestlige ende. For at gøre Axeltorv mere anvendeligt, aktivt og til i højere grad at kunne fungere som et sted, borgere og turister har lyst til at opholde sig på i længere tid, er Nakskov 2030 derfor i gang med en renovering og ombygning af torvet.

Renoveringen skal give et fleksibelt og anvendeligt torv, der kan understøtte mange forskellige arrangementer og aktiviteter året rundt. Det nye torv indrettes, så det kan anvendes til en lang række aktiviteter og events, men også fungere som et smukt og funktionelt opholdsrum i hverdagen. Belægningen tager sit afsæt i den allerede eksisterende karakter - fulde tegl og granit i og omkring torvet. Torvet bliver niveaufrit uden kantsten og kan rumme aktiviteter og events af varierende størrelse og karakter. Der kommer udtag til el og vand flere steder på torvet, som skal gøre det nemt at afholde arrangementer, ligesom erhvervsdrivende får god mulighed for at have udeservering. Torvet forventes færdigt i september 2023.

Vi vil gerne indvie torvet med et eller flere arrangementer, der udnytter torvets nye potentialer. Med torvets nye fleksibilitet er mulighederne mange, og det er kun fantasien, der sætter begrænsninger. Er det en koncert, teater, motionsløb, marked, kunstudstilling eller noget andet, der skal kickstarte en lang række af spændende aktiviteter i hjertet af Nakskov?

Bemærk: Der åbnes først for ansøgninger til events i forbindelse med åbningen af Axeltorv, når indvielsesdatoen er kendt.