Vinder af arkitektkonkurrencen

Dronefoto af Nakskov Havn
Foto: Steffen Stamp, Realdania

ERIK BRANDT DAM arkitekter ApS med underrådgivere Lenschow & Pihlmann og professor Martin Zerlang er udpeget som vinder af arkitektkonkurrencen for Nakskov Havn med arkitektforslaget ’Alle tiders havn’. 

Som en del af Nakskov 2030 skal Havnebygningen og Honnørkaj renoveres og udvikles, så de i fremtiden kan være et mødested for byens borgere.

Programdirektør i Nakskov 2030 Tim Jeppesen er begejstret for vinderforslaget:

”Det er virkelig en fornøjelse at se et gennemarbejdet forslag for udviklingen af hele Nakskov havnefront, som meget klart identificerer de eksisterende værdier, vi mener kan bruges, som afsæt for en udvikling af hele byen. I Erik Brandt Dams forslag træder Havnebygningen og Honnørkaj frem som det naturlige udgangspunkt for denne udvikling”.

”Og så er det en virkelig god nyhed, at en lokal investor har købt Toldboden og vil udvikle et hotel i bygningen. Det viser med al tydelighed, at vi i kraft af partnerskabet Nakskov 2030 kan være med til at tiltrække investeringer til byen. Med en renoveret Havnebygning og et spændende nyt hotel bliver Honnørkaj et levende byrum og et samlingssted for byens borgere”.

’Alle tiders havn’ har vundet konkurrencen, fordi det er et unikt forslag, der meget tydeligt hviler på og fremhæver Nakskovs og Havnebygningens helt særlige kvaliteter.

Restaureringen af Havnebygningen bliver efter planen udført med stor respekt for bygningens værdi. Rådgiverne foreslår for eksempel, at den gamle spisesal for havnens arbejdere bliver genetableret i sin oprindelige form, og at den østlige fløj, pakhusdelen, bliver etableret med urørte vægge og tagkonstruktion. Ifølge vinderforslaget skal Honnørkaj afgrænses af to lunde af piletræer, som vil indramme Havnebygningen samt Honnørkaj. Det vil skabe et rum med variation, når man bevæger sig langs havnepromenaden.

Udviklingsplanen rummer endvidere forslag til udviklingen af færgelejerne, Mejerikarréen, Nordkajens havnefront, forbindelsen på tværs af havnen og Sydkajen.

Her går arbejdet i gang

Nu går arbejdet i gang med at forberede projektet. Arkitektforslaget skal tilpasses, så de funktioner, der skal være i Havnebygningen, herunder en udstillingsenhed, café/restaurant og et mødested for byens borgere, bliver tilgodeset bedst muligt.

 Renoveringen af Havnebygningen Honnørkaj har et budget på ca. 30,7 mio. kr.