Nygade 21

Nygade 21 efter istandsættelsen

Bygningens historie 

Nygade 21 ligger ud til Nytorv og har som sådan været en markant del af bybilledet. Den nuværende ejendom er formentlig opført i 1900-05. De første mange årtier husede bygningen Hotel du Nord, og det afspejlede sig i arkitekturen, hvor der ikke var store butiksruder men derimod en dør ved siden af porten og vinduer i de næste bygningsfag. Hotel "Du Nord" blev nedlagt i 1953. Den sidste ejer var Carl Viktor Hansen, som fik skøde på ejendommen i 1947. 

I 1980’erne blev der gennemført en større ombygning, hvor facaden i stueetagen blev radikalt ændret. Ved siden af porten var der nu to store vinduespartier og en dør i midten. Konstruktionen havde slet ingen forbindelse til den oprindelige stil, og da forprojektet blev udarbejdet fremstod bygningen nedslidt og trist.

Foto af Hotel Du Nord og Matas i Nygade 21

Formål med istandsættelsen 

Bygningens værdi for kulturmiljøet findes primært i dens placering ved det lille torv, hvor den indgår i Nygades samlede handelsstrøg med bygninger af høj arkitektonisk og stilhistorisk værdi.

Disse værdier var i betydeligt omfang gået tabt med ombygningen til en butiksfacade med store glasvinduer som så at sige skar bygningen over. Formålet var derfor at genskabe helheden og fremhæve bygningens karakteristika.

Før istandsættelsen

Den oprindelige bygnings bærende arkitektoniske værdier knytter sig til den samlede facade, hvor den pudsede facade i stueetagen spiller op mod bindingsværket på 1. sal. Historisk har de to etager været i forskellige farver. Den tysk inspirerede kordongesims med fordakning af tegl (det lille stykke ”tegltag” mellem stue og 1. sal) og de tre velbevarede kviste med originalt valmtag har ligeledes været nøgleelementer.

Detalje billeder af Nygade 21 før istandsættelsen

Istandsættelsen

Bygningen har nu gennemgået en omfattende istandsættelse. Det er ikke mindst tydeligt i underetagen. Den er ikke ført tilbage til sin oprindelige udform, men de store glaspartier, der skar bygningen over og forhindrede samspillet mellem stueetagen og 1. sal er væk.

I stedet står nu en muret facade med søjler og kvaderpuds*, som danner rammen om ’Frederiksberg grønne” vinduer. Det er smukt i sig selv og giver en meget bedre sammenhæng med nabobygningernes facader.

Overetagen er malet med terracotta rød kalkmaling for at skabe en flot sammenhæng med de røde tegl på taget. Det er samtidig en hilsen til den traditionelle byggeskik på Lolland-Falster, hvor der blev kalket ”over stok og sten”.

*Teknik der imiterer sten

Før og efterfoto af Nygade 21

 

Kildehenvisninger

H+ Arkitekter 

Arkiv.dk