Axeltorv - En levende bymidte

Axeltorv er et af Nakskovs helt centrale byrum. Torvet er i sin struktur og form usædvanligt velbevaret og den nuværende udformning er stort set uændret siden middelalderen. Torvet har gode forudsætninger for at fungere som et naturligt mødested for byens borgere og turister i gågadens vestlige ende. 

For at gøre Axeltorv mere anvendeligt, aktivt og til i højere grad kunne fungere som et sted, borgere og turister har lyst til at opholde sig på i længere tid, er der behov for at udvikle torvet med respekt for historien.

Renovering af Axeltorv

Nakskov 2030-initiativet begynder derfor en renovering og ombygning af torvet i medio 2022. Renoveringen skal give et fleksibelt og anvendeligt torv, der kan understøtte mange forskellige arrangementer og aktiviteter året rundt. Der skal også etableres nye opholdsmuligheder, og der skal arbejdes med en begrønning af torvet.

Renoveringen skal understøtte restauranterne og butikkerne med gode forhold for udendørsservering og plads til at præsentere butikkernes varer på udendørsarealerne.

Etapeplan

JHH Entreprenør har udarbejdet nedenstående plan for arbejdets udførelse. Der opleves i øjeblikke stor usikkerhed omkring materialer, som med stor sandsynlighed vil føre til justeringer af tidsplanen. 

Et levende byliv i historiske rammer

Det nye torv indrettes, så det kan anvendes til en lang række aktiviteter og events, men også fungere som et smukt og funktionelt opholdsrum i hverdagen. Belægningen tager sit afsæt i den allerede eksisterende karakter­fulde tegl og granit i og omkring torvet.

Den centrale del af torvet bliver anlagt som et stort gulv af granit i en størrelse, der forholder sig til de traditionelle brostensbelægninger. Der anvendes granit med en brændt overflade, der gør belægningen jævn og skridsikker. I kantzonen langs bygningerne lægges en rød klinke i tegl med et varierende spil.

Klinkebelægningen er inspireret af Sankt Nikolai Kirkes rødbrune mursten og af de eksisterende klinker, som findes i flere af Nakskovs stræder. For at sikre fuld tilgængelighed indrettes torvet med ledelinjer og opmærksomhedsfelter i belægningen, som hjælper blinde og svagtseende med at færdes sikkert på torvet.

Torvet bliver niveaufrit uden kantsten og kan rumme aktiviteter og events af varierende størrelse og karakter. Der kommer udtag til el og vand flere steder på torvet, som kan gøre det nemt at afholde arrangementer, ligesom erhvervsdrivende får god mulighed for at have udeservering. Juletræet vil også i fremtiden stå på Axeltorv og får sin helt egen sokkel under belægningen.

Gode rammer for ophold

Det nye torv indrettes med træer og bænke, der kan skabe stemning og gøre torvet til et sted for ophold. Træerne plantes i mindre grupper, der udover at gøre torvet grønnere, kan give læ for vinden og skygge på varme sommerdage. Træerne koncentreres omkring kørebanen, så der fortsat er god plads til torvehandel og arrangementer på torvet.  Byrumsinventaret bliver klassisk og robust i sit udtryk, så det indpasser sig i de historiske rammer. Bænkene bliver de klassiske bænke i støbejern med sæder og ryglæn af grønmalet træ. Bænkene placeres langs kantzo­nen med orientering mod torvets midte. Den indre plads indrettes med den samme klassiske bænk, blot i en cirkulær udgave, som placeres omkring udvalgte træer.

Funktionel og stemningsskabende belysning

Torvets nye belysning bliver en kombination af wiremonterede armaturer og armaturer monteret på master. Den wiremonterede belysning placeres i kantzonen langs bygningerne og over kørebanen på torvets nordside. Wirebelysningen giver en sikker og funktionel belysning af de primære gangforbindelser og gør det rart og trygt at færdes på torvet. Den wireophængte belysning suppleres med en mere intim belysning på master, der bidrager til at skabe stemning og atmosfære. Der anvendes en lygte med et enkelt og varmt udtryk, der passer til den historiske plads.

Trafik og parkering

Der vil fortsat være mulighed for kørsel i bil til og fra Axeltorv. Fremover vil kørslen kun foregå langs nordsiden af torvet med indkørsel fra Vejlegade og udkørsel ad Præstestræde eller Tilegade. Resten af torvet bliver bilfrit bortset fra ærindekørsel samt adgang for redningskøretøjer. Hele torvet får samtidig status som gågade. Det betyder, at bilisterne skal køre efter forholdene og på de gåendes præmisser. Langs kørebanen anlægges 6 parkeringspladser, hvoraf en af pladserne er en handicapparkeringsplads.

Rytterstatuen af Christian X

Centralt på torvet står rytterstatuen af Christian X. Rytterstatuen er udført af Victor Kvederis og blev opstillet i 1952 som et monument over Danmarks befrielse. Statuen er i dag placeret centralt på torvet og begrænser byrummets brug til større begivenheder. Derfor får den en ny placering cirka 20 meter mere øst på torvet, hvor den vil kunne ses på lang afstand fra alle tre gader, der leder til Axeltorv. Rytterstatuen forsynes derudover med en ekstra nedre sokkel i granit, der vil beskytte den sårbare marmorsokkel mod påkørsler og samtidig tjene som en siddekant, så der skabes et lille opholdsrum omkring statuen.

Som en del af projektet skal rytterstatuen videre restaureres, så Christian X fortsat kan være en del af livet og traditionerne på torvet mange år i fremtiden. Restaureringen vil foregå på værksted, hvorfor statue og sokkel nedmonteres og transporteres væk forud for renoveringen af torvet.

Badstuestræde og Farverensstræde

Som en del af projektet renoveres stræderne Badstuestræde og Farverensstræde med nye belægninger. Badstuestræde og Farverensstræde får en klinkebelægning magen til den, der i forvejen findes i mange af sidestræderne til Søndergade og Vejlegade.


 

Billede af Axeltorv i Nakskov
Axeltorv