Axeltorv - En levende bymidte

Axeltorv er et af Nakskovs helt centrale byrum. Torvet er i sin struktur og form usædvanligt velbevaret og den nuværende udformning er stort set uændret siden middelalderen. For at gøre Axeltorv mere anvendeligt, aktivt og til i højere grad kunne fungere som et sted, borgere og turister har lyst til at opholde sig på i længere tid, er Axeltorv blevet renoveret og blev færdigt i sensommeren 2023. 

Renovering af Axeltorv

Nakskov 2030-initiativet begyndte renovering og ombygning af Axeltorv i september 2022 frem til indvielsen d. 18. august 2023. Renoveringen er resulteret i et fleksibelt og anvendeligt torv, der kan understøtte mange forskellige arrangementer og aktiviteter året rundt. Se tidslinjen for Axeltorv projektet her. 

Et levende byliv i historiske rammer

Det nye torv er blevet indrettet, så det kan anvendes til en lang række aktiviteter og events, men også fungere som et smukt og funktionelt opholdsrum i hverdagen. Belægningen tager sit afsæt i den allerede eksisterende karakterfulde tegl og granit i og omkring torvet.

Den centrale del af torvet er anlagt som et stort gulv af granit i en størrelse, der forholder sig til de traditionelle brostensbelægninger. Der er anvendt granit med en brændt overflade, der gør belægningen jævn og skridsikker. I kantzonen langs torvets bygningerne er der lagt en rød klinke i tegl med et varierende spil.

Klinkebelægningen er inspireret af Sankt Nikolai Kirkes rødbrune mursten og af de eksisterende klinker, som findes i flere af Nakskovs stræder. For at sikre fuld tilgængelighed er torvet blevet indrettet med ledelinjer og opmærksomhedsfelter i belægningen, som hjælper blinde og svagtseende med at færdes sikkert på torvet.

Torvet er nu niveaufrit uden kantsten og kan rumme aktiviteter og events af varierende størrelse og karakter. Der er etableret udtag til el og vand på torvet, som gør det nemt at afholde arrangementer, ligesom erhvervsdrivende får god mulighed for at have udeservering. 

Forår på Axeltorv. Yoshino kirsebærtræerne i blomst. Video: JHH Entreprenør

Gode rammer for ophold

Det nye torv er indrettet med 19 træer samt bænke, der skaber stemning og gør torvet til et ideelt sted for ophold. Træerne er plantet i mindre grupper, det gør torvet grønnere og så kan de give læ for vinden og skygge på varme sommerdage. Placeringen af træerne er koncentreret omkring kørebanen, så der også er god plads til torvehandel og arrangementer på torvet. 

Byrumsinventaret er klassisk og robust i sit udtryk, så det indpasser sig i de historiske rammer. Valget af bænke er faldet på de klassiske bænke i støbejern med sæder og ryglæn af grønmalet træ. Bænkene er placeret langs kantzonen med orientering mod torvets midte. Den indre plads er indrettet med den samme klassiske bænk, blot i en cirkulær udgave.

Funktionel og stemningsskabende belysning

Torvets nye belysning er en kombination af wiremonterede armaturer og armaturer monteret på master. Den wiremonterede belysning er placeret i kantzonen langs bygningerne og over kørebanen på torvets nordside. Wirebelysningen giver en sikker og funktionel belysning af de primære gangforbindelser og gør det rart og trygt at færdes på torvet. Den wireophængte belysning er suppleret af en mere intim belysning, der bidrager til at skabe stemning og atmosfære. Der anvendes en lygte med et enkelt og varmt udtryk på grønne master, der passer til den historiske plads.

Trafik og parkering

Trafikforholdene er blevet ændret på torvet. Der er fortsat mulighed for kørsel i bil til og fra Axeltorv, men kørslen foregår kun langs nordsiden af torvet med indkørsel fra Vejlegade og udkørsel ad Præstestræde eller Tilegade. Resten af torvet er bilfrit bortset fra ærindekørsel samt adgang for redningskøretøjer. Hele torvet har fået status som gågade. Det betyder, at bilisterne skal køre efter forholdene og på de gåendes præmisser. Langs kørebanen er der blevet anlagt 6 parkeringspladser, hvoraf en af pladserne er en handicapparkeringsplads.

Rytterstatuen af Christian X

I 1952 blev Rytterstatuen af Kong Christian X, et kunstværk af Victor Kvederis, opstillet på Axeltorv, som et monument over Danmarks befrielse. Efter 70 år i centrum for fejringer, arrangementer, vind og vejr påvirkning på torvet var det nødvendigt at restaurere kunstværket. 

Rytterstatuen blev sendt til restaurering i 2022 med det med et ønske at kunne bevare kunstværkets originalitet og sikre at statuen fortsat kan stå på Axeltorv mange år endnu. Derfor skulle restaureringen ske så nænsomt som muligt. I maj 2023 kom Kong Christian tilbage til torvet renset og behandlet med en særlig voks, hvor patinaen stadigvæk er tilstede som et bevis på de mange års historie.  

De originale marmorplader er blevet genmonteret på soklen. Marmorpladerne er af grønlandsk marmor, verdens ældste type marmor, der ikke længere brydes. Da pladerne blev sendt på værksted bar de tydeligt præg af deres alder. Stenene havde en del skader, revner samt tydelige og dybe misfarvninger, som blandt andet er opstået grundet korrosionsprodukterne, som stammer fra bronzeskulpturen – korrison er en uønsket kemisk nedbrydning af blandt andet bjergarter. De sidder ind i marmoret og fremstår både som grønlig og brunlige kobbersalte. Det yderligt liggende har været muligt at fjerne, mens der naturligt er rester af det der sidder dybere i marmoret og af det der har de kemisk stærkeste forbindelser. En af vanskelighederne ved at fjerne misfarvningen fuldstændigt er at marmoret ikke er modstandskraftig overfor stræk kemi.

Rytterstatuen har fået en ekstra nedre sokkel i granit, der beskytter den sårbare marmorsokkel mod påkørsler og samtidig tjener som en siddekant, så der er blevet skabt et lille opholdsrum omkring statuen.

Rytterstatuen har fået en ny placering cirka 20 meter mere øst på torvet, hvor den kan kunne ses på lang afstand fra alle tre gader, der leder til Axeltorv.

Badstuestræde og Farverensstræde

Som en del af projektet på Axeltorv er stræderne Badstuestræde og Farverensstræde også blevet renoveret med nye belægninger. Badstuestræde og Farverensstræde har nu fået en klinkebelægning magen til den, der i forvejen findes i mange af sidestræderne til Søndergade og Vejlegade.