Kobling til bymidten

Havnefronten i Nakskov har store arkitektoniske kvaliteter, og det samme kan siges om kulturmiljøet i Axeltorv. Afstanden mellem de to steder er ganske lille, men alligevel har der været en tendens til, at de har levet hver deres liv. Populært sagt har byen og havnen ”vendt ryggen til hinanden” – så det store spørgsmål for Nakskov 2030 er: Hvordan får vi byen og havnen til at hænge bedre sammen?

Her arbejdes der grundlæggende med tre greb:

  • Udviklingen af Havnebygningen, Honnørkaj og Færgelejerne på den ene side og omdannelsen af Axeltorv på den anden side er i sig selv med til at binde stederne sammen, fordi det vil give flere anledning til at bevæge sig mellem bymidten og havnen.
  • Sammenbindingen har også fået et konkret udtryk i form af en ensartet belægning i stræderne mellem bymidten og havnen. I forbindelse med renoveringen af Axeltorv er der kommet ny belægning i Badstuestræde og Farverenstræde, så de matcher det velkendte udseende fra Bibrostræde og Tolderenstræde.
  • Endelig er der arbejdet med bygningerne i stræderne gennem Nakskov Bymidtefonden. Selvom stræderne – og især Bibrostræde – optræder på mange ikoniske billeder fra Nakskov, så trænger mange af husene til en kærlig hånd.

 

Status

Arbejdet med belægningen i de to stræder er afsluttet, og der er også gennemført flere renoveringsprojekter gennem bymidtefonden.