Rekreative faciliteter i fjorden

Nakskov Fjord er Danmarks ø-rigeste fjord. Fjorden er karakteriseret ved sit lave og rolige vand, sin beskyttede beliggenhed, uberørte natur og som stedet, der sommer efter sommer kan prale af at have Danmarks varmeste badevand. Vi vil hjælpe med at udvikle turismerettede faciliteter i fjorden, der gør fjorden mere tilgængelig for turister og borgerne i Nakskov. Det kan fx være shelters på øerne, udlejning af surf/kajakudstyr samt kurser m.m.

Helhedsplan udarbejdes 

Nakskov 2030 er i gang med at lave en helhedsplan for Nakskov Fjord og Hestehovedet. Det er hensigten, at planen skal være færdig ultimo 2022. Helhedsplanen skal beskrive Fjordens kvaliteter og værdier og give et strategisk bud på, hvordan de kan bringes i spil.  

Planen skal desuden: 

  • Afklare planlægningsmæssige rammer og mulighederne for at bearbejde dem.  

  • Skabe et langsigtet og højt ambitionsniveau i den videre udvikling af Nakskov Fjord som besøgssted.  

  • Definere en retning for, og motivere til, nye investeringer, samarbejder, nye koncepter og aktiviteter. 

  • At gøre Fjorden mere tilgængelig for lokale og besøgende.  

  • Afklare mulighederne for outdoor aktiviteter – herunder vandsportsaktiviteter.  

  • Afklare muligheder for placering og realiserbarheden af et resort inden for helhedsplanens geografiske afgrænsning. 

  • Skabe en bedre forbindelse mellem Hestehovedet og Nakskov. 

Det er hensigten, at planen skal være med til at bane vejen for politiske prioriteringer, opstille handlemuligheder, dialoger med potentielle samarbejdspartnere samt engagere lokalsamfundet i at udvikle Fjorden. Vi vil gerne samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder om, at udvikle Fjorden, så den bliver en stærk outdoor-destination for borgere og besøgende. Helhedsplanen skal anvise, hvordan vi bedst kan anvende naturen som ressource for oplevelser af høj kvalitet, uden samtidig at ødelægge de unikke værdier, der tiltrækker os. 

Billede af Nakskov fjord
Nakskov fjord. Foto: Steffen Stamp, Realdania