Færgelejernes historie

Færgelejerne i Nakskov ligger på kanten mellem middelalderbyens havn og åbningen ud mod den ørige fjord. Deres geografiske placering har været helt ideél for at skabe bindeled mellem Nakskov, andre byer og havet gennem mange årtier.

I 1500-tallet blev færgefarten mellem Spodsbjerg og Tårs sat i faste rammer. Her fragtede man både gods og passagerer mellem de to byer.

I 1869 blev der etableret en skibsforbindelse mellem Korsør, Spodsbjerg og Nakskov og senere i 1884 kom endnu en færge til som sejlede mellem Spodsbjerg og Nakskov.

I 1975 blev ruten Spodsbjerg – Tårs etableret som sejler den dag i dag.

Færgelejerne stod oprindelig færdigt i maj 1966 i forbindelse med at ruten mellem Nakskov og Kiel i Tyskland blev etableret.

Færgerne Sealandbælt og Lolland ligger i de to færgelejer. Et sort hvid foto fra arkiv.dk

Foto: Lånt fra Arkiv.dk - Færgerne Sealandbælt og Lolland ligger i de to færgelejer.

Færgelejerne har igennem tiden haft mange andre forskellige færger til huse.

Efter ruten Spodsbjerg-Tårs blev etableret i 1975 og der dermed ikke længere var færgedrift fra Nakskov havn, har Lollands Havns slæbebåd haft fast liggeplads ved færgelejerne og engang imellem har Nakskov Havn 1 og et par fritidssejlere lagt til der også. De senere år har færgelejerne dog ikke været i brug.

Dronefoto af Nakskov Havn, hvor færgelejernes er placeret i venstre side. Foto af John Pedersen

Foto: Film & Mediekompagniet - Færgelejerne kan ses til venstre, som vi ser dem i dag.