Nakskov bymidtefond – for bevaring og udvikling

Nakskovs bykerne har en velbevaret middelalderstruktur, afgrænset af voldgaderne, med historiske bygninger. Men bymidten skæmmes flere steder af nedslidte og forladte bygninger. Det er afgørende for fremtidens Nakskov, at det fysiske miljø forbedres, og at vi får styrket og fremhævet kvaliteterne i byens kulturmiljø. Derfor eksisterer Nakskov Bymidtefond – for bevaring og udvikling, der kan være med til at fremme fornyel­sen af centrale dele af det historiske bymiljø. Nakskov Bymidtefond – for bevaring og udvikling skal yde støtte til bygningsbevaring og forskønnelse af private borgeres byhuse.

Søg støtte

Ejer du et bevaringsværdigt eller fredet hus i Nakskov bymidte som trænger til en kærlig hånd? Og kunne du tænke dig at få økonomisk støtte til at sætte det i stand?  Så kan du nu søge Nakskov Bymidtefond om støtte til udvendig istandsættelse af dit hus. Det sker gennem arkitektrådgivning og økonomisk støtte til istandsættelsen, så du som ejer er godt rustet til fremover at passe på husets bevaringsværdier. 

OBS tilgangen for ansøgning til et forprojekt er lukket 1 november 2022. Allerede bevilliget og godkendte forprojekter kan stadigvæk søge om et istandsættelsesprojekt. Deadline for dette er 24 marts 2023. Indkomne ansøgninger behandles efter påske. Herefter forventer vi at midlerne i Bymidtefonden er opbrugt.

Du kan søge støtte, hvis dit hus er fredet eller udpeget som bevaringsværdig og ligger inden for bymidtefondens afgrænsning, som er vist på kortet nedenfor.

I første fase har ejere af huse der ligger omkring Axeltorv, stræderne, Vejlegade, Havnegade, Nygade, Jernbanegade og Søndergade, kunne søge  om støtte.

Fase to åbnede 15 november 2021 og omfatter hele middelalderbymidten. De to faser er indtegnet på kortet nedenfor.

Er du i tvivl om, om dit hus er bevaringsværdigt, kan finde ud af det her. 

Illustration af Nakskov bymidte

Du kan søge bymidtefonden om arkitektrådgivning og økonomisk støtte til udvendig istandsættelse af dit hus.

Det betyder, at du kan søge støtte til:

Udarbejdelse af et forprojekt af en arkitektfaglig rådgiver (obligatorisk for at kunne søge om økonomisk støtte til istandsættelsen)
Istandsættelse af husets ydre, herunder udskiftning og/eller istandsættelse af tag, facader, vinduer, døre, skilte samt forarealer (f.eks. stakit, beplantning og belægning). Bymidtefonden støtter ikke udskiftning af til vinduer af træ/alu eller plastik.
Genetablering af historiske bygningsdele og ombygninger, der fremmer bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Det kan for eksempel være kviste, karnapper, gesimsbånd, dørindfatninger o. lign.
Fjernelse af skæmmende bygningsdele. Det kan for eksempel være nyere facadeelementer og mindre tilbygninger.

Bymidtefonden støtter kun bygningsarbejder, som er synlige fra offentlige arealer.

OBS tilgangen for ansøgning til et forprojekt lukker 1 november 2022. Allerede bevilliget og godkendte forprojekter kan stadigvæk søge om et istandsættelsesprojekt. Deadline for dette bliver forventeligt januar 2023. Herefter forventer vi at midlerne i Bymidtefonden er opbrugt.

Du kan søge om op til 75% af de udgifter til istandsættelsen (inkl. moms), som udgør udgifter til håndværkere og materialer. Du skal derfor selv betale mindst 25% af udgifterne til disse samt projektets øvrige omkostninger. Når du ansøger, skal du derfor angive det fulde budget. Dvs. at eventuelle udgifter til stillads, rådgivning og uforudsete udgifter skal være med, da de er en del af renoveringen.   

Det betyder, at en ansøgning bl.a. bliver vurderet og vægtet på baggrund af ejendommens beliggenhed i bymidten, ejendommens bevaringsværdi og projektets potentiale til at styrke og højne bevaringsværdien, projektets udførelse og materialer samt ejendommens anvendelse.

Støttebeløbets størrelse vurderes fra sag til sag på baggrund af den enkelte ansøgning og afhænger bl.a. af  i hvor høj grad istandsættelsen er med til at forskønne den samlede bymidte.

Der er ikke fastsat et maksimalt beløb for, hvor meget du kan søge.

Eksempler på støttebeløb

Bymidtefonden har det første år støttet projekter fra 300.000 kr. til 5 mio. kr. – og alt der imellem. Projektet til 300.000, som ligger i Bibrostræde, blev støttet med 140.000 kr., mens projektet til 5 mil. kr. i Søndergade 2, blev støttet med 1,9 mil. kr. Det lille projekt fik dermed en støtte på godt 45 %, mens det store fik en støtte på 38 %, selvom der er stor forskel på beløbenes størrelse.  

Du søger ved at sende en ansøgning til bymidtefonden via vores ansøgningsformular.

OBS tilgangen for ansøgning til et forprojekt er lukket 1 november 2022. Allerede bevilliget og godkendte forprojekter kan stadigvæk søge om et istandsættelsesprojekt. Deadline for dette er 24 marts 2023. Indkomne ansøgninger behandles efter påske. Herefter forventer vi at midlerne i Bymidtefonden er opbrugt.

Ansøgning om tilskud til istandsættelse bliver behandlet i Bymidtefonden ca. 4 gange om året. 

OBS tilgangen for ansøgning til et forprojekt er lukket 1 november 2022. Allerede bevilliget og godkendte forprojekter kan stadigvæk søge om et istandsættelsesprojekt. Deadline for dette er 24 marts 2023. Indkomne ansøgninger behandles efter påske. Herefter forventer vi at midlerne i Bymidtefonden er opbrugt.

To huse i Theisensgaard
Theisensgaard