Første istandsættelse med støtte fra Nakskov Bymidtefond er nu færdig

De historiske huse i Nakskov bliver istandsat til gavn for den lokale udvikling. Byens borgere kan gennem Nakskov 2030 søge støtte til istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger. I Bibrostræde er første projekt nu helt i mål.

Velholdt kulturarv kan skabe værdi og medvirke til lokal udvikling. Partnerskabet bag Nakskov 2030 har derfor afsat 21 mio. kr. til Nakskov Bymidtefond. Formålet er at fremme Nakskov bymidtes arkitektoniske og kulturhistoriske værdier og dermed bidrage til en positiv udvikling af byen. Bibrostræde 5 er første færdige istandsættelsesprojekt.

Ejeren af ejendommen i Bibrostræde 5 søgte i første omgang Nakskov Bymidtefond om et forprojekt. Her gennemgik en arkitektfaglig rådgiver ejendommens stand og udarbejdede en plan for en istandsættelse med blik for det oprindelige udseende.

På baggrund af forprojektet har ejeren ansøgt om tilskud til nyt tag i form af røde tegl og nye tagrender. Det nye tag ligger i tråd med det oprindelige tag og er med til føre huset tilbage til det udseende, det havde, da det blev bygget.

”Det har været givtigt at få gennemgået min ejendom, og jeg har fået et nyt blik på ejendommens historie. Jeg synes det nye røde tag har højnet ejendommens udseende, så den nu står flot i strædet. Jeg håber flere ejere vil lade sig inspirere” udtaler husejer Jens Rasmussen.

Ejendommen i Bibrostræde er det første færdige resultatet af den strategiske indsats gennem Nakskov Bymidtefond. En lang række andre ejendomme i Nakskov, er netop nu i gang med at blive istandsat med støtte fra bymidtefonden. I alt har 25 ejendomme fået bevilliget støtte til forskellige istandsættelser i løbet af det sidste halvandet år, og flere af dem forventes at være færdige i løbet af foråret.

”Vi er glade for den store interesse for Nakskov Bymidtefond, da vi er afhængige af ejernes engagement for at skabe et nyt syn på Nakskov bymidte. Den gamle middelalderby danner rammen om en lang række projekter, der skal sende Nakskov by godt ind i fremtiden. Det er dermed også vigtigt at Nakskovs historiske værdier fremstår mere tydeligt og indbydende,” siger Tim Jeppesen programdirektør i Nakskov 2030.

 

Foto af bibrostræde 5 med nyt tag

Foto: Bibrostræde 5 med nyt tag

Hvis du ejer en bevaringsværdig eller fredet ejendom, kan du også søge støtte.

Nakskov Bymidtefond giver økonomisk støtte og faglig sparring til udvendig istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger – det kan f.eks. være til istandsættelse eller udskiftning af vinduer og tage, genetablering af historiske bygningsdele eller fjernelse af skæmmende bygningsdele. 

Hvis du ejer en bevaringsværdig eller fredet ejendom i Nakskov bymidte, har du mulighed for at søge støtte fra Nakskov Bymidtefond til udvendig istandsættelse af dit hus. Det sker gennem støtte fra arkitektrådgivning og økonomisk støtte til istandsættelsen af dit hus. Klik her og læs mere