Flere penge til renoveringen af Havnebygningen og Honnørkaj

Foto af havnefront taget af Steffen Stamp

Den økonomiske ramme for renoveringen af Havnebygningen og Honnørkaj er blevet forøget. A.P. Møller Fonden har bevilget et ekstra beløb på 7,2 mio. kr. grundet ekstraordinære prisstigninger. Samtidigt har parterne i Nakskov 2030 omprioriteret 5 mio. kr., som nu er til rådighed til projektet på havnen.

Beslutningen om at renovere Havnebygningen og Honnørkaj blev truffet i 2020, hvor der blev afsat 30,7 mio. kr. Siden har bl.a. materialepriser været kraftigt stigende og det har udfordret projektet. Nu har A.P. Møller Fonden afsat yderligere 7,2 mio. kr. grundet de ekstraordinære prisstigninger.

’Vi er utroligt taknemmelige for den yderligere bevilling fra A.P. Møller Fonden’ udtaler programdirektør i Nakskov 2030 Tim Jeppesen. ’Uden bevillingen havde vi nok været nødt til at reducere projektet, og vi havde ikke kunnet realisere det spændende hus parterne i Nakskov 2030 oprindeligt er blevet enige om’, siger han.

Partnerne i Nakskov 2030 har desuden besluttet at omprioritere 5 mio. kr. som var sat af til Byens Hotel, så de nu er til rådighed for projektet i Havnebygningen og på Honnørkaj.

Ideen med Byens Hotel var at give tilskud til, at en privat aktør kunne etablere et nyt hotel på den betingelse, at hotellet skulle række ud i lokalsamfundet og tilbyde sig som et nyt mødested i Nakskov. Hotellet skulle tilbyde et fælles rum for byen med offentlige funktioner og muligheder for at mødes, afholde fællesspisninger, lokale arrange­menter mm. Der skulle derfor være café eller restaurant, mødefaciliteter, hyggeområde mv.

’Med Gustav von Rosens beslutning om at lave hotel i Toldboden og aftalen om at lave en tæt integration mellem hotel og Havnebygning, bliver mange af tankerne med Byens Hotel nu faktisk realiseret i Havnebygningen’, siger Tim Jeppesen. ’Derfor giver det god mening at Nakskov 2030 koncentrerer ressourcerne i Havnebygningen. Jo bedre vi lykkes med at udvikle hotel og Havnebygning i et tæt samarbejde jo bedre er det for livet i byen og på havnen’.

Med den forøgede bevilling er den samlede bevilling fra A.P. Møller Fonden nu på 37,9 mio. kr. og med omprioriteringen af de på 5 mio. kr. er den samlede byggesum for Havnebygningen og Honnørkaj nu på 42.9 mio. kr. Ombygningsplaner og tidsplan forventes offentliggjort i december 2022.