Havnebygningens kernefortælling

Porten til Nakskov

Nakskov har altid været en søfartsby og ankomsten til Nakskov er prægtigst fra vandet. Du bliver budt velkommen af tre værdige bygninger; på nordsiden Det Kongelige Toldkammer samt Havnebygningen og på sydsiden Skibsværftets Administrationsbygning. De tre bygninger, der alle er mere end 100 år gamle, danner porten til Nakskov og udstråler driftighed, værdighed og udsyn. 

Hvor Det Kongelige Toldkammer og Administrationsbygningen repræsenterer hhv. kongemagten og erhvervslivet, repræsenterer Havnebygningen Nakskov Havn. Bygningen husede en række forskellige funktioner og kombinerede spisesal for havnearbejdere, pakhus for stykgods, pakhus for ’Thor’, havnekontorer, bolig for havnemesteren og vejerbod. Alt sammen pakket ind i et samlet og afstemt arkitektonisk udtryk. Mod syd hænger Havnebygningen og Honnørkaj sammen og understøtter hinanden; mod nord hænger bygningen sammen med byens skala og udtryk. 

De tre bygninger var i mange år centrum for aktivitet, arbejdspladser, omsætning, velstand og fremtid. De var tydelige udtryk for byens velstand og driftighed. Det var engang. I dag huser Administrationsbygningen offentlig administration og Toldboden og Havnebygningen står tomme, bortset fra Skibs- og Søfartsmuseet, der fylder ca. en tredjedel af Havnebygningen. 

Det skal der laves om på. Nakskov 2030 investerer godt 30 mio. kr. i Havnebygningen og Honnørkaj over de næste 2-3 år for at genskabe bygningen som et samlingssted for liv og aktivitet og som et sted, der både fastholder tidsdybden, formidler historien og fungerer som et samlingspunkt, mødested og en katalysator for fremtidige oplevelser og aktiviteter.

Visionen 

Visionen er at gøre Havnebygningen og Honnørkaj til et kraftcenter og mødested for byens gæster og borgere, hvor aktiviteter skaber liv og fællesskab, og hvor Nakskov formidles, så man får lyst til at dykke ned i, lære mere om, og rejse ud i stedets mange kvaliteter. 

  • Udgangspunkt og omdrejningspunkt.

Havnebygningen skal være det sted i byen, hvor gæstens besøg naturligt starter; udgangspunktet for besøget i Nakskov. Havnebygningen skal summe af liv, aktiviteter og oplevelser; omdrejningspunktet for fællesskab i byen. Havnebygningen bliver udgangspunkt for besøg, fordi der er oplysninger og inspiration til aktiviteter og ture ud i byen, naturen og fjorden. Turistkontor og besøgscenter formidler områdets kvaliteter og muligheder for at opsøge dem. Havnebygningen bliver omdrejningspunkt for fællesskab ved at åbne dørene og skabe rammerne for, at byens borgere kan mødes og afvikle arrangementer. Det kan fx være udstillinger, koncerter, foredrag, værksteder eller møder.

  • Integrere byen, fjorden og naturen.

Havnebygningen skal præsentere og formidle kvaliteterne ved både byen, fjorden og naturen. Det skaber en sammenhæng mellem de forskellige oplevelser og et helhedsindtryk, hvor de forskellige elementer taler sammen og understøtter hinanden. Det løfter kvaliteten i den enkelte oplevelse og gæsten bliver inspireret og inviteret til flere oplevelser.

  • Besøgscenter.

Besøgscenteret i Havnebygningen skal fungere som ankomstpunkt til det vestlige Lolland og byde velkommen til mellem 8.000 til 25.000 årlige besøgende. I besøgscenteret er der en udstilling, der udvikles til stedet og binder by, fjord, kultur og natur sammen. Formidling skal kunne ske gennem bygningen, men også uden for på Honnørkajen, således at det vil være muligt at for glæde af formidlingen inden og uden for åbningstid. Honnørkajen giver muligheder for at skabe undervisnings- og aktivitetsarealer med forskellige forløb, hvor de besøgende kan lære og lege i området.

  • Bæredygtighed og fødevarer.

På Lolland er der optimale forhold til at dyrke fødevarer, og der er en stærk kultur og en stolthed omkring fødevarekvalitet, der kan smages. Havnebygningen skal integrere Lollands traditioner og kultur på fødevareområdet i de rammer og aktiviteter bygningen indeholder. Havnebygningen skal invitere fødevareproducenter, handlende og restauranter ind i bygningen og samtidigt gøre det nemt for gæsterne at komme ud, der hvor fødevarerne produceres, sælges eller serveres.

  • Katapult.

Havnebygningen skal sende gæsterne ud i Nakskov, fjorden og naturen. Det skal ske ved, på stedet, at formidle værdierne og kvaliteterne. Men det skal også ske ved at understøtte og tilbyde forskellige måder at opleve kvaliteterne på. Havnebygningen skal derfor formidle billetter til sejlture på fjorden, formidle udlejning af fx kajakker, cykler, løbehjul etc.. Der skal tilbydes guidede ture i både byen, på fjorden og i naturen.

  • Lokale arrangementer.

Havnebygningen skal tilbyde sig til frivillige lokale kræfter, der har behov for, eller lyst til, at lave arrangementer. Det kan være klubber eller foreninger, der mødes eller udstiller, det kan være loppemarkeder, fødevaremarkeder eller værksteder der fremmer gamle håndværk.

  • Forplejning.

Havnebygningen skal indeholde en restaurant eller cafe, som både henvender sig til havnebygningens brugere, til turister og til Hotellets gæster. Restauranten eller cafeen skal være fuldt integreret i Havnebygningen og bidrage til at skabe et spændende og attraktivt sted ligesom de andre aktører i bygningen gør. Restauranten skal således også knytte an til Lollands fødevarefokus, spille sammen med byens maritime historie og relatere sig til områdets unikke natur.

Det helt afgørende for at visionen realiseres er, at alle aktiviteter og aktører i Havnebygningen er samstemte, koordinerede og opleves som en samlet helhed. Restaurant, udstilling, turistkontor, mødefaciliteter, udendørsarealer smelter sammen og understøtter hinanden med det formål at skabe unikke oplevelser til gavn for borgere og gæster. 
På en måde er visionen at genoplive Havnebygningen, som det den var for 100 år siden: Et centrum for aktivitet, arbejdspladser, omsætning, velstand og fremtid. For 100 år siden gjorde Havnebygningen det ved at understøtte industrialiseringen. Frem over skal Havnebygningen understøtte oplevelser, fællesskab og turisme.