Udviklingsprincipperne for Nakskov 2030

Initiativet Nakskov 2030 bygger på en række principper for udviklingen.

Udviklingsprincipperne er udarbejdet med fokus på at turismeudvikling skal ses som en løftestang for hele byens udvikling. Dermed skal turismeudviklingen ses som en sammenhængen mellem udvikling af byen for borgerne, og at udvikle byen for turisterne - både borgere og turister skal nyde godt af de nye byrum, oplevelser, tilbud og aktiviteter, og ingen af parterne kan skabe fremtidens Nakskov alene.

Udviklingsprincipperne er:

Turismeudvikling er også erhvervsudvikling. Turismeudvikling skal ses som erhvervs­udvikling, og nye initiativer skal kunne hvile i sig selv og være med til at skabe vækst og arbejdspladser i byen.

Stedet tæller. Turismeudvikling skabes med udgangspunkt i Nakskovs særlige karakter og historie. Vi skal passe på Nakskovs særlige kvaliteter – den velbeva­rede købstadsbymidte, den rå industrihavn og fjordlandskabet. Og de forskellige steders særlige kendetegn skal styrkes.

Investeringer skal tænkes sammen. Kommunale, kommercielle og almen­nyttige investeringer skal gå hånd i hånd. Kommunen skal gå foran med investe­ringer, der viser vilje til og prioritering af indsatsen, og som gør det attraktivt for private og almennyttige investorer at være med.

Oplevelsen skal fortættes. Udviklingen skal prioriteres skarpt, så oplevelserne fortættes på udvalgte placeringer. Det skaber grundlag for en bæredygtig forret­ning og styrker oplevelsen af en levende og aktiv by.
For borgere og turister hele året. Hverdagsby og turistby skal støtte op om hin­anden. Nye funktioner skal være for både turister og borgere - året rundt.

Kvaliteten løftes. Der skal skabes oplevelser og services af høj kvalitet for flere målgrupper. Der er behov for et grundlæggende kvalitetsløft i Nakskov på tværs af det fysiske miljø, af services og den grundlæggende (turisme)infrastruktur i byen.

Udviklings- og investeringsstrategi for Nakskov 2030 

Du kan læse udviklings- og investeringsstrategien, der danner rammen om initiativet Nakskov 2030 lige her. Udviklings- og investeringstrategien er udarbejdet af BARK og offentliggjort i april 2019 
 

Solnedgang ved Hestehoved