Om initiativet Nakskov 2030

Lolland Kommune, Realdania og A. P. Møller Fonden har til sammen afsat 150 millioner kroner til initiativet Nakskov 2030. Et ambitiøst udviklingsprojekt der vil sende den gamle købstad og levende industriby godt ind i fremtiden.

Initiativet Nakskov 2030 er et partnerskab mellem Realdania, A.P. Møller Fonden og Lolland Kommune om at udvikle Nakskov. Et ambitiøst udviklingsprojekt der vil sende den gamle købstad og levende industriby godt ind i fremtiden.

Partnerne har til sammen afsat 150 millioner kroner til initiativet. 

Visionen er at styrke Nakskov som en by med et attraktivt natur-, fritids- og byliv, som stadig flere vælger at besøge og flytte til. Med udgangspunkt i en fysisk udvikling af byen, skal Nakskov 2030 samle, engagere og understøtte en fælles udvikling af Nakskov – til glæde for borgere, besøgende, erhvervsdrivende og hele Lolland.

Nakskov har unikke fordele og aktiver, der kan bruges som løftestang for ny udvikling. For eksempel en enestående fjordnatur, en historisk bymidte og en rå og levende erhvervshavn.

Udviklingen vil være centreret omkring Hestehovedet og fjorden, havnen og bymidten. 12 konkrete projekter skal til sammen skabe mere bedre byrum, mere overnatningskapacitet og nye oplevelser.

Billede af Toldboden og Havnebygningen

Målet for 2030 er:

 • Nakskovs borgere er stolte af deres by og har en positiv identitet som Nakskovitter og et stærkt lokalt fællesskab. Nakskovs borgere løfter i flok og er engagerede i Nakskovs udvikling som turistdestination.

 • Nakskov har et godt omdømme og er kendt som en god by at bo i og besøge og for positive historier om byens velbevarede historiske bykerne, sin aktive og levende industrihavn og det særlige fjordlandskab.

 • Nakskov tiltrækker nye borgere, der kommer til byen for at blive en del af den gode historie og for at få del i de nye arbejdspladser.
   
 • Nakskovs positive udvikling er med til at tiltrække nye investeringer i udvikling af nye oplevelser og turismeprodukter af god kvalitet.
   
 • Nakskov byder på velbevarede og levende kulturmiljøer. Nye forretninger og aktiviteter bringer liv i Nakskovs historiske bygninger, og de private ejere vedligeholder aktivt bymidtens bygninger og tager ansvar for at passe på de historiske kvaliteter i det fysiske miljø.
   
 • En styrkelse af Nakskov også vil betyde vækst og udvikling på resten af Lolland. Forventningen er, at udviklingen vil bringe cirka 70.000 gæster til Nakskov årligt. Disse besøgende vil ikke kun komme Nakskov til gode, men kan også blive nye gæster på resten af Lolland. Det kan være som dagsbesøgende og udflugtsturister og handlende, men også som overnatningsgæster, der ønsker at opleve mere end blot en destination på Lolland.

Billede af skibsværftets gamle administrationsbygning