Stærkt rådgiverteam på Havnebygning og Honnørkaj

Foto: Rådgivere samlet forenden af Havnebygningen

Havnen er et af Nakskov 2030s nedslagspunkter, og omdannelse af Havnebygningen og Honnørkaj til nye funktioner er et af initiativets vigtigste projekter. Nu er rådgiverteamet på plads.


Det kræver kompetent rådgivning, når et af byens mest ikoniske steder skal omdannes og bringes til ære og værdighed. Det handler om projektstyring, om arkitektonisk kvalitet og sikring af at projektet rent teknisk skal gennemføres.


Bauherr er tilknyttet som bygherrerådgiver. Det betyder, at de varetager den overordnede projektstyring i samarbejde med Nakskov 2030 sekretariatet. Bauherr har været med i udviklingen af projektet, herunder koordineringen af de funktioner, der skal være i bygningen.


Erik Brandt Dam Arkitekter varetager den arkitektfaglige rådgivning. Erik Brandt Dam deltog i arkitektkonkurrencen, hvor hans forslag Alle tiders havn vandt. Vinderforslaget er udgangspunktet for udformningen af bygningen og Honnørkaj.


Senest er Strunge Jensen blevet tilknyttet som ingeniørrådgiver på projektet. Der er behov for en bred vifte af tekniske kompetencer, så den færdige bygning lever op til de nye funktioners krav og samtidig fastholder sin ikoniske karakter.


Alle tre virksomheder har stor erfaring med renovering og omdannelse af bevaringsværdige og fredede bygninger, ligesom de er vant til at arbejde med projekter, hvor mange interesser og hensyn til bøjes ind mod hinanden.


Rådgiverteamet var samlet i Nakskov 4. oktober, hvor en lang række detailspørgsmål blev drøftet.

Billederne er fra den gennemgang af Havnebygningen, som dagen startede med.

Foto: Rådgiverne er på inspektion i den kolde hal i Havnebygningen