Indsatsområder i Nakskov 2030

Hvis det skal lykkes at tiltrække investeringer, forretninger og skabe en endnu mere attraktiv by for borgerne, er der brug for at prioritere udviklingen. Nakskov 2030 initiativet peger på tre områder, der skal være i fokus for udviklingen i Nakskov: Bymidten, Havnen samt Hestehovedet og fjorden.

Bymidten

Nakskov har en enestående og meget velbevaret historisk bymidte, som dog mange steder lider af at være nedslidt og mangler oplevelsesmuligheder. Derudover mangler der en bedre forbindelse til havnen, og der er brug for at udvikle bymidte og havn som et samlet hele, så byens mange kvaliteter fremstår endnu mere tydeligt og sammenhængene.

Havnen

Nakskovs aktive erhvervshavn vidner om byens historie, men inviterer ikke til aktiviteter og ophold i dag. Der er brug for at skabe nye funktioner og oplevelser - bl.a. muligheder for ophold og aktivitet, formidling af havnens karakter, spisesteder og hænge-ud-steder - og for at styrke havnens særlige rå stemning.

Hestehovedet og fjorden

Hestehovedet har en særlig natur og ligger ud til den ørige fjord, men mangler muligheder for især outdoor-oplevelser. Hestehoved kan blive en sammenhængende naturpark og være det sted, hvorfra man kan komme ud og opleve fjorden. Dette kræver bedre forbindelse mellem by og Hestehovedet /fjorden og et kvalitetsløft af oplevelsesmulighederne på stedet.

""
Illustration af de tre indsatsområder