Baggrunden for Nakskov 2030

Nakskov er Lollands største by og har afgørende betydning for udviklingen af hele øen. I dag er Nakskov inde i en god udvikling. Arbejdspladserne i industrien kommer tilbage og befolkningstallet er stabilt. Men der er stadig behov for at arbejde mål­rettet for at udvikle byen, hvis den skal fortsætte med at være en attraktiv hoved­by på Lolland.

Der har derfor igennem de sidste par år været arbejdet intensivt med at skabe grundlaget for Nakskov 2030. Initiativet 'Nu tæller kun handling' har været en af de gennemgående kræfter, der var med fra start. Udover dem er der mange foreninger og borgere i Nakskov og opland, der har bidraget med viden og ideer. Uden alle de mange der frivilligt at bidraget til processen, var Nakskov 2030 aldrig blevet en realitet. 

Udvikling af Nakskov i fremtiden kræver også et fælles og samlet løft, som både kommune, erhvervsdrivende, lokale investorer og borgere er sammen om. Derfor er det nødvendigt at sætte en klar og fælles retning for hvor, hvordan og hvornår udviklingen skal ske.

Nakskov skal styrkes som hovedby på Lolland 

Med initiativet Nakskov 2030 er der skabt et beslutningsgrundlag som kommune, fonde, er­hverv og borgere kan bruge i det videre arbejde med at udvikle Nakskov. Målet er, at Nakskov styrkes som erhvervsby og bosætningsby og som en vigtig hovedby på Lolland. Nakskov 2030 sætter retning for, hvordan turisme kan være løftestang for den udvikling. Initiativet Nakskov 2030 bygger på grundige analyser udarbejdet af BARK Rådgivning.

Nakskov set fra søsiden
Nakskov set fra søsiden i en smuk solnedgang