600.000 kr. til events i Nakskov

Nakskov 2030 åbner for ansøgninger til puljen Strategiske events, som er en del af Nakskov 2030’s Eventpulje.

Igennem Nakskov 2030’s Eventpulje kan der søges tilskud til realiseringen af events på Nakskov Havn, Hestehovedet og Fjorden samt i bymidten.

Som en del af Eventpuljen er der foruden de åbne calls i år afsat 600.000 kroner til strategiske events indenfor Nakskov 2030’s tre nedslagsområder. Særligt for de strategiske events er muligheden for 100% finansiering, hvis ansøgeren har de gode idéer til events, der gør Nakskov interessant for både byens borgere og besøgende.

Ansøgningsfristen er 1. marts 2024 og midlerne kan søges af borgere, virksomheder, foreninger og organisationer i Lolland Kommune eller andre hvis de samarbejder med lokale aktører. Ansøgere forventes at modtage svar senest 1. april. Der er i alt afsat 600.000 kr. som fordeles således: 

  • En serie af events i og omkring på Fjorden    200.000 kr.
  • En række af events på Axeltorv                      250.000 kr.
  • En stor event på honnørkajen                         150.000 kr.
  • I alt                                                                  600.000 kr.

Ansøgere skal udfylde ansøgningsskema og medsende et detaljeret budget. Der kan søges om 100 procent finansiering.

Formålet med Eventpuljen er at medvirke til realisering af events og initiativer, som har mærkbar og synlig effekt i forhold til at gøre Nakskov til en levende og attraktiv by. Udviklingsprincipperne for Nakskov 2030 skal så vidt muligt anvendes.

Der kan søges til at realisere events disse tre steder:

Fjorden – der kan søges til både enkelt stående eller en serie af events i og omkring Fjorden - herunder prøvehandlinger til forskellige tiltag, besejling, formidling og information.

Honnørkajen – der kan søges til et stort event på honnørkajen - herunder til et midlertidigt tiltag som kan testes af indtil Honnørkajen og Havnebygningen er færdig.

Axeltorv er nu indviet og der kan søges til både enkelt stående eller en serie af events hen over året.

Nakskov 2030 arbejder for at Hestehovedet og Fjorden skal være en outdoordestination, der skal være et aktiv for både borgere og turister. Et sted hvor der er højt til himmelen og fantastisk natur, der giver mulighed for en masse oplevelser. Events i og omkring Fjorden skal være med til at understøtte det gode liv i og omkring fjorden.

Nakskov 2030 er i gang med at omdanne Havnebygningen og Honnørkajen til et af de steder i byen, hvor lokale og turister mødes, hygger sig og hænger ud. Et stort event på Honnørkajen kan bidrage til at man kan få en forståelse af hvad Honnørkajen kan bruges til i fremtiden og evt. i samspil med både Havnebygningen og Toldboden.

I 2023 åbnede det nyrenoverede Axeltorv. Torvet er indrettet, så det kan anvendes til en lang række aktiviteter og events, men også fungere som et smukt og funktionelt opholdsrum i hverdagen. Axeltorv skulle gerne blive Nakskovs naturlige samlingspunkt igen og det sker b.la. via events.  

Læs mere om Nakskov 2030's eventpulje HER