Belysning af industrikulturen

Et helt særligt kulturmiljø i Nakskov er erhvervshavnen med dens tydelige tegn på både fortidens og nutidens industri. Der skal udvikles en belysning af områdets vigtigste bygninger og struk­turer. Belysningen skal understrege de markante industrianlæg så som kraner, siloer, skorstene, mm. Fx ved at oplyse bygninger, så deres særlige kendetegn er tydelige, eller ved at projektere fortællinger og information om Nakskovs enestående industrihistorie, eller Nakskov havns aktiviteter lige nu op på bygningsfacader. 

Billede ind mod Nakskov