Byens Hotel

Der er kun meget få overnatningstilbud i Nakskov i dag. En forudsætning for at udvikle Nakskov som turismedestination er, at der er overnatningsfaciliteter af ordentlig kvalitet, som turisterne har lyst til at benytte. Derfor skal der etableres et hotel i bymidten, som egner sig til korte ferieophold, selskaber, mindre møder og forretningsover­natning. Et ”Byens hotel”, hvor der er kvalitet i overnatning og service.

Hotellet skal tilbyde et fælles rum for byens borgere med en åben stueetage med offentlige funktioner og muligheder for at mødes, afholde fællesspisninger, lokale arrange­menter mm.

Hotelanalyse 

Nakskov 2030 har fået udarbejdet en analyse, der har fokus på hotelkapacitet i Nakskov. Analysen er udarbejdet af Telling & Nessager.

Du kan læse hele hotelanalysen her Hent Hotelanalyse i Nakskov som PDF-fil

Dronefoto af Axeltorv
Axeltorv set oppefra. Foto: H+ Arkitekter