Nyt fra Axeltorv

Trafikforhold på Axeltorv 

Arbejdet på Axeltorv skrider frem. Belægningsarbejderne på nordsiden er snart færdige, og i den kommende tid går entreprenøren i gang med torvets sydøst side (hvor turistkontoret har til huse).

Arbejdet betyder, at der spærres for gennemkørende trafik på denne del af torvet. Afspærringen gælder kun biler og andre køretøjer, mens gående og cyklister fortsat kan passere.

Der sikres ligeledes adgang til butikker og ejendomme under arbejdet. Der bliver igen åbnet for kørende trafik langs med torvets nordside.

Herudover kan vareleveringer fra Søndergade fortsat passere torvet til Præstegade og Tilegade. Arbejdet i etape 3 forventes at løbe frem til medio februar 2023.

Her kan du se etapeplanen for arbejdet på Axeltorv

Der kan forekomme ændringer i etapeplanen undervejs i arbejdet. Alle opdateringer kan findes her på hjemmesiden og på Nakskov 2030's Facebook side.